Veilig werken staat voorop!

NEN4400-1/SNA

Samenwerken zonder risico. Ondernemingen die arbeid inhuren of werk uitbesteden doen er goed aan een NEN 4400-1/SNA keurmerk gecertificeerde uitzendonderneming of aannemer van werk in te schakelen. Met een op basis van NEN 4400-1 gecertificeerde onderneming uit het Register Normering Arbeid is men beter beschermd tegen fraude en illegaliteit.

Wat is NEN 4400-1/SNA keurmerk?

NEN 4400-1/SNA keurmerk is een nationale norm die eisen stelt aan in Nederland gevestigde uitleners en (onder)aannemers van werk met betrekking tot:
· de afdracht van loonheffingen (loonbelasting en sociale premies);
· het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland: en
· het voldoen aan de Wet minimumloon (WML).
Het doel van de norm is het risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties te beperken, sterker nog vanaf 01 juli 2012 kan er zelfs vrijwaring bestaan. Om een organisatie te inspecteren voor de NEN4400-1 zal LRQA met deskundige inspecteurs een in de norm voorgeschreven steekproef doen op de financiële-, loon- en personeelsadministratie.

Lid van de NBBU

De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) is dé brancheorganisatie voor meer dan 800 uitzendondernemingen, met name in het MKB. Een NBBU-uitzendonderneming voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.

In de NBBU-CAO staan alle bepalingen vermeld waaraan uitzendkrachten en uitzendbureaus dienen te voldoen.

Veilig werken staat voorop!

Vandaar ook dat TECH4YOU veel waarde hecht aan het VCU certificaat, de SNA normering en het keurmerk NEN4400-1.
Het traject is bijna afgerond en wordt begeleidt en gecoördineerd door ROC opleidingen en Consultancy. Voor meer informatie: rocgroep.com

Normering Arbeid

De Stichting Normering Arbeid is beheerder van het Register Normering Arbeid. In dit register worden de ondernemingen geregistreerd die met een positief resultaat geïnspecteerd zijn. Hierdoor kan een opdrachtgever te allen tijde raadplegen of hun zakenpartner betrouwbaar is. Voor u als (mogelijk) NEN-geïnspecteerde onderneming is het natuurlijk ook een mogelijkheid dat opdrachtgevers u benaderen.

Bedrijfsgegevens TECH4YOU BV

KvK-nummer: 60209011
G-rekening: NL26RABO099108
BTW-nummer: NL853809938B01