Search here:

Constructie

Home > Constructie

Werken in de constructie branche

In de civiele techniek houdt men zich voornamelijk bezig met de bouw van bruggen, wegen en andere technieken die met mobiliteit en bereikbaarheid te maken hebben. Oftewel openbare werken die vastzitten in de grond en als doel hebben de mobiliteit en de bereikbaar van de bevolking en bedrijven te bevorderen. Denk hierbij aan een autowegen, waterwegen, viaducten, bruggen, havens, kades, etc.
Een onderdeel van de civiele techniek is de ondergrondse infrastructuur, zoals de aanleg van metrostations, verkeerstunnels onder kanalen, etc.
Riolering, bekabeling en transportleidingen vallen ook onder de ondergronds infrastructuur.