Search here:

Leidingbouw & Industrie

Home > Leidingbouw & Industrie

Ondergronds leidingwerk

In het ondergronds leidingwerk wordt doormiddel van een pijpleiding  bijvoorbeeld gas, water of olie getransporteerd. In dit werk ben je werkzaam in het aanleggen van hoofdleidingen en/of huisaansluitingen, van zowel stadsverwarming, gasleidingen en waterleidingen.

Wat er door de leiding heen gaat is afhankelijk van de diameter, het materiaal, staat de pijp onder hoge of lage druk. Fitten houdt in dat pijpen, buizen of leidingen op elkaar worden aangesloten.

De richtlijnen voor leidingen in woningen wijken af van de richtlijnen die gelden voor transportleidingen onder de grond of op de zeebodem. Dit heeft te maken met de uitwerking van externe factoren die invloed hebben op de leidingen. Leidingen die onder invloed staan van water, warmte, kou en erosie worden vaak voorzien van een beschermende mantel. Druk op leidingen, zoals vaak bij gas, zorgt ervoor dat leidingen van voldoende wanddikte worden vervaardigd. Het dikwandig en dunwandig leidingwerk, waarbij in het ondergronds leidingwerk voornamelijk dikwandig leidingwerk voor komt.

Leidingen zijn er in zeer kleine diameters tot aan grote diameters, waarbij van duims tot ongeveer 12” het meest voorkomend is in het bovengronds leidingwerk, en van 12” tot aan 48” heeft meest voorkomend is het ondergronds leidingwerk.  Er zijn diverse materiaalsoorten waaruit een leiding kan bestaan, zoals rvs en koolstofstaal.

In het ondergronds leidingwerk, vooraf gasleidingen, wordt er gebruikt gemaakt van pijpleidingen van een speciaal soort staal, omdat in deze leidingen gas vaak onder hoge druk getransporteerd wordt. Deze leidingen worden meestal aan elkaar gelast. Een goede las is een stevige verbinding die niet meer uitneembaar is. Wanneer uitneembare verbindingen moeten worden aangebracht, wordt gebruik gemaakt van grote flensen die aan de leidingen vast gelast worden. Daarnaast wordt er speciaal pakking materiaal tussen de flenzen aangebracht zodat de verbinding na het hydraulisch aandraaien van de bouten geheel afgesloten wordt.

Bovengronds leidingwerk

Het bovengronds leidingwerk in de petrochemische sector houdt zich bezig met het op verschillende temperaturen kraken en verwerken van aardolie tot verschillende chemische producten als brandstoffen en smeermiddelen.