Wie is TECH4YOU?

Oprichter Marieke van den Berg heeft jarenlange kennis en ervaring in de uitzendbranche én aan de andere kant van de tafel, binnen de aannemerij in de techniek. Haar expertise ligt in het bemiddelen van mensen zowel uitvoerend als staf- en kaderfuncties, o.a. op het gebied van Leidingbouw, Petrochemie, Las & Montage, Constructiebouw, Infra & Civiel, Bouw, Installatietechniek en Elektrotechniek.
Marieke van den BergDe mens staat centraal, weten met wie je in gesprek bent, wat zijn de competenties en ambities, welke ervaring heeft hij of zij met de daarbij behorende diploma’s, certificaten, etc. Daarnaast is er voor de werkomgeving grote aandacht, met name wat is de organisatiestructuur binnen een bedrijf en wat voor cultuur heerst er. Al deze zaken zijn bepalende pijlers voor een succesvolle match.

Persoonlijk contact

TECH4YOU BV maakt voorafgaand aan een toekomstige samenwerking graag kennis met haar nieuwe opdrachtgevers en kandidaten. In een persoonlijk gesprek worden enerzijds de wensen en behoeften van de kandidaat en anderzijds de vraag van de opdrachtgever besproken. Een persoonlijk gesprek zal een duidelijk beeld geven van de kandidaat waar een opdrachtgever naar op zoek is en de organisatie en de bedrijfscultuur waar een kandidaat zich thuis zou voelen. Aan wat voor vereisten dient de kandidaat te voldoen, wat voor type past er binnen de organisatie, past de mentaliteit van het bedrijf bij die van de kandidaat en zo nog vele vragen die door middel van een persoonlijk gesprek beantwoord zullen worden. Met 1 doel: de juiste match tussen de opdrachtgever en de kandidaat zien te vinden. Wanneer er een match is, zal er een gesprek plaatsvinden tussen de opdrachtgever en de kandidaat.

Win-Win

Bekendheid in de markt waarbinnen de kandidaat op zoek is naar werk en de opdrachtgever behoefte heeft aan personeel, zowel tijdelijk als vast, is van groot belang. TECH4YOU volgt de marktontwikkelingen op de voet en onderhoudt haar kennis door een veelheid aan contacten.
TECH4YOU bemiddelt personeel op basis van uitzenden met de mogelijkheid tot overname en personeel dat direct in dienst treedt bij de opdrachtgever. Dit is afhankelijk van de vraag van de opdrachtgever en de wens van de kandidaat.

TECH4YOU is ook UW PARTNER IN PERSONEEL bij outplacement trajecten. Tijdelijk uw personeel onder brengen is een dienst waarbij voor beide partijen een win-win situatie gecreëerd wordt.

ALLES MET MAAR 1 DOEL:
DE JUISTE PERSOON, OP DE JUISTE PLAATS BINNEN DE JUISTE ORGANISATIE.